Oefentherapie

Klachten

De oefentherapeut kan u helpen bij veel verschillende klachten. Bij klachten als gevolg van een verkeerde houding, maar ook spierspanningshoofdpijn, ademhalingsproblematiek (bv. hyperventilatie klachten bij chronische aandoeningen (bv. artrose, fibromyalgie, MS), rugklachten (bv. scoliose, kyfose, hernia), nek- en schouderklachten. Ook kan de oefentherapeut preventief behandelen, voorkomen is immers beter dan genezen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het krijgen van tips en adviezen over onder andere uw werkhouding.

Waarmee helpt de oefentherapeut?

Iedereen beweegt de hele dag door. Bewegingen waar we allemaal niet meer over nadenken. We stappen ons bed uit, lopen naar het koffiezetapparaat, kleden ons aan en lopen naar buiten. Dit zijn nog maar een paar routinehandelingen die iedereen wel kent. We gaan pas echt nadenken over deze bewegingen als bewegen ineens niet meer pijnloos gaat. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een verkeerd houding- en bewegingspatroon, een ziekte of aandoening of door ouderdom. De oefentherapeut richt zich op de oorzaak van de klacht, die wordt structureel aangepakt zodat de klachten verdwijnen, verminderen of worden voorkomen.

De behandeling

De eerste keer dat u langskomt zal er altijd een intake en onderzoek plaatsvinden. Aan de hand hiervan en gericht op uw hulpvraag zal een behandelplan opgesteld worden waar u onder begeleiding van de oefentherapeut mee aan de slag kan.  De oefentherapeut kijkt verder dan de klacht, er wordt namelijk gekeken naar uw gehele houding- en bewegingspatroon. Daarnaast is uw hulpvraag en uw persoonlijke situatie van groot belang. De behandeling van een verpleegkundige zal er dan ook weer anders uit komen te zien dan die van een administratief medewerker. Belangrijk aspect is dat u met de houdingsadviezen van de oefentherapeut thuis zo veel mogelijk aan de slag kan om deze te automatiseren.

Onze oefentherapeute is aangesloten bij het netwerk chronische pijn.

Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck. Zo’n 500 oefentherapeuten verspreid over heel Nederland hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn. Centraal bij het behandelen staat niet zozeer het wegnemen van de pijnklachten, maar de oorzaken ervan. De aangesloten oefentherapeuten werken allemaal volgens het Protocol Chronisch Pijnpatiënten. Dit gaat uit van oefening en bewustwording, zowel fysiek als mentaal. Uiteindelijk is het doel om de patiënt anders te leren kijken en om te leren gaan met de pijn. 

Het Netwerk Chronische Pijn streeft naar kwalitatief hoogwaardige zorg voor chronische pijnpatiënten. Daartoe zorgt zij voor jaarlijkse aanscherping van het protocol aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke en evidence-based practice inzichten. Daarnaast is er aandacht voor continue scholing en training van aangesloten oefentherapeuten. 
Het landelijk netwerk werkt samen met verwijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, anesthesiologen, psychologen, huisartsen en andere professionals in de 1e lijn. De oefentherapeuten zijn regionaal georganiseerd en onderhouden in hun eigen regio contacten met verwijzers. Dit maakt dat de lijnen kort zijn en de behandeling snel kan starten. 

De samenwerking en eenduidige behandelwijze van het Netwerk Chronische Pijn is uniek binnen de 1e lijnszorg in Nederland.

Meer informatie: www.netwerkchronischepijn.nl

Neem contact met ons op

Klik hier voor informatie over uw privacy