Corona

Patiënten info betreffende richtlijnen in Praktijk Waterland vanaf 18-1-2022.

U bent welkom in de praktijk. Gezien de richtlijnen van het RIVM en VWS verzoeken wij u het volgende goed door te lezen en u te houden aan de aan ons voorgeschreven maatregelen.

ALGEMEEN

Kruis de volgende vragen indien van toepassing aan:

1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten?

 • U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
 • U hoest.
 • U bent benauwd of kortademig.
 • U heeft verhoging of koorts.
 • U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt. 

2. Heeft u corona?  

Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.

3. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts?

4. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten?

5. Heeft u een huisgenoot met corona?

6. Bent u in quarantaine omdat u:

Als u 1 of meerdere rondjes hebt aangekruist, dan kunt u niet naar de praktijk komen. Wel is het mogelijk om een begin te maken met een telefonische intake en online consulten zodat wanneer u weer naar de praktijk kunt komen we de behandelingen adequaat voort kunnen zetten.

EN

Om mogelijke verspreiding te voorkomen

 • Houdt 1,5 meter afstand.
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • In de wachtkamers zo min mogelijk gesprekken met elkaar

DE VOLGENDE REGELS WORDEN GEHANTEERD IN DE PRAKTIJK

Binnen de praktijk draag u een mondkapje, dit geldt voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar.                                                                                  

Tijdens de behandeling volgt u de aanwijzingen van de therapeut op met betrekking tot het dragen van een mondkapje.  Als de behandeling bij de therapeut binnen 1.5 meter plaatsvindt dragen de therapeut en de client in principe altijd een mondkapje.

Neem zelf schone handdoek(en) en papieren zakdoekjes mee.

Maximaal 1 begeleider of kind mag mee in de praktijk met de patiënt/cliënt, indien noodzakelijk.

Was uw handen (of die van uw kind) grondig voor uw komst naar de praktijk.

Wij verzoeken u om maximaal 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig  tijd te zijn.

U neemt plaats op een stoel in de wachtkamer en wacht tot de therapeut u komt ophalen.

Bewaar 1,5 meter afstand van elkaar.

Uw therapeut begeleidt u naar een ruimte waar u nogmaals uw handen wast. (minimaal 20 seconden).

In de behandelkamer volgt u de aanwijzingen op van de therapeut.

Onderzoek en behandelingen vinden zoveel mogelijk in stilte plaats.

Het toilet en de kleedkamers worden in principe niet gebruikt.

De ruimte van medisch fitness is alleen toegankelijk onder begeleiding van de therapeut.

Met vriendelijke groet

Team Praktijk Waterland