Covid herstelzorg

Covid herstelzorg

Wanneer mensen het coronavirus hebben gehad ervaren zij vaak klachten tijdens hun herstel. Vooral met  betrekking tot de  ademhaling,  fysiek functioneren, vermoeidheid en cognitie. Het is belangrijk om conditie, functioneren en kracht onder goede begeleiding op te gaan bouwen. Ook belangrijk is om de belasting en belastbaarheid op elkaar te leren afstemmen.                                        

Wij hebben een multidisciplinaire aanpak die bestaat uit fysiotherapie, oefentherapie en ergotherapie om cliënten met klachten naar aanleiding van het Coronavirus goed te begeleiden. Deze verschillende disciplines  werken nauw samen om de begeleiding voor de cliënten zo goed mogelijk te laten plaatsvinden.

Mocht u klachten hebben naar aanleiding van COVID-19 en wilt u daar wat aan doen, dan bent u bij ons team aan het juiste adres.

Werkwijze:

De intake wordt gedaan door een fysiotherapeut/oefentherapeut, deze inventariseert uw klachten en maakt een programma op maat voor u. De oefentherapeut is gespecialiseerd in ademhalingsproblematiek en kan u tevens begeleiden om meer te ontspannen. De ergotherapeut is gespecialiseerd in het functioneren bij de dagelijkse activiteiten en het opbouwen van het cognitief functioneren. Met de cliënt wordt besproken wat de behoefte is op weg naar herstel. Onder begeleiding van de fysiotherapeut traint u 1 a 2 maal per week, vaak in een kleine groep ‘lotgenoten’ of individueel. Mocht de oefentherapeut en/of ergotherapeut ingeschakeld worden dan zijn dat individuele behandelingen.

Vergoeding:

Deze herstelzorg wordt onder voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Zoals het er nu uitziet in ieder geval tot 1 augustus 2022.  U heeft een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig om in aanmerking te komen voor deze paramedische zorg. Te weten fysiotherapie, oefentherapie en/of ergotherapie. De maximale tijdsduur van deze zorg is 6 maanden. Voor fysiotherapie en/of oefentherapie  geldt maximaal 50 behandelingen.  Voor ergotherapie maximaal 10 uur. Na 3 maanden rapporteren de therapeuten de voortgang aan de huisarts die die  beoordeelt  of en hoe deze zorg voortgezet moet worden.   Omdat deze zorg bekostigd wordt uit de basisverzekering geldt hier het eigen risico.