Ergotherapie

Op dit moment is onze ergotherapeut helaas voor langere tijd afwezig. Wij kunnen u op dit moment dus niet plaatsen. Onze excuses voor het ongemak.

Klachten

De ergotherapeut inventariseert praktische problemen in het dagelijks leven die veroorzaakt worden door een aandoening of ongeval. Naast de praktische kant kan er sprake zijn van lichamelijke en/of geestelijke overbelasting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het belasting/belastbaarheidsprincipe (wat cliënt wil en/of moet doen en wat cliënt kan doen). Met als doel een goed evenwicht te behouden tussen in- en ontspanning.

De behandeling

Aan de hand van een intake worden de problemen geïnventariseerd. Deze problemen worden met behulp van objectieve en betrouwbare observatie- en meetinstrumenten onderzocht

Iedereen heeft te maken met dagelijkse activiteiten zoals koken, werken, aankleden of het doen van boodschappen. Wanneer het doen van deze activiteiten moeizamer of zelfs niet meer zelfstandig uitgevoerd kunnen worden, wordt pas duidelijk hoe belangrijk zelfstandigheid kan zijn.

Ergotherapie is erop gericht dat cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

Binnen de behandelfase wordt er begonnen met het oefenen van dagelijkse handelingen. De ene keer kunnen handelingen op een alternatieve wijze zelfstandig uitgevoerd worden, de andere keer kan een hulpmiddel nodig zijn. Deze hulpmiddelen kunnen kleine benodigdheden zijn zoals een potopener of buigbaar bestek. Denk ook aan grote hulpmiddelen zoals een trippelstoel, rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing. Hierbij kan het van waarde zijn om bij cliënt thuis op bezoek te komen, zo kan er beter ingespeeld worden op de thuissituatie en daarin advies gegeven worden.

Samen met de ergotherapeut wordt gekeken welke oplossingen en/of voorzieningen nodig zijn en of cliënt voor een vergoeding in aanmerking komt. Indien gewenst kan de ergotherapeut begeleiden bij het aanvragen van een voorziening.

Werkplek Onderzoek

De ergotherapeut kan ingeschakeld worden voor een werkplek onderzoek.

Het onderzoeken en analyseren van een werkplek onderzoek kan preventief zijn met als doel dat de werknemer zo klachtenvrij mogelijk zijn werk kan uitvoeren

Als er klachten er zijn op een werkplek kan de ergotherapeut inventariseren waar, wanneer en hoe de klachten zich voordoen. De ergotherapeut analyseert de werkplek en observeert de werknemer tijdens de werkzaamheden op de werkplek.

Hierna geeft de therapeut deskundige aanbevelingen om de werkplek goed in te richten c.q. aan te passen. Tevens worden adviezen gegeven hoe de dagelijkse activiteiten het best uitgevoerd kunnen worden. Het doel hiervan is de werknemer zo klachtenvrij mogelijk zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren, zodat uitval beperkt wordt. Tijdens een laatste bezoek is er een evaluatie om met elkaar te bespreken of de verbeteringen het gewenste resultaat opleveren.

Een werkplek onderzoek bestaat uit: Intake, Klachtenonderzoek, Werkplekanalyse, Advies, Schriftelijke rapportage, Evaluatie.

Op verzoek kan een offerte worden aangevraagd voor de werkgever.

Klik hier voor informatie over uw privacy