Lage rugklachten

Het programma lage rugklachten is erop gericht om cliënten met lage rugklachten te begeleiden naar het verminderen van de pijn klachten, het verbeteren van functioneren in het dagelijks leven, het voorkomen van terugkeer van de klachten en wat men daar zelf aan kan doen (zelf management).

Het totale programma bestaat uit 12 weken (18 behandelingen) en ziet er als volgt uit:

1e week: Start van het programma.

Er vindt een uitgebreid onderzoek plaats door de manuele therapeut/fysiotherapeut. Dit bestaat uit een lichamelijk onderzoek, een scan met de Spinal Mouse, inventarisatie van de klachten (door middel van afname vragenlijsten). Het behandelplan wordt opgesteld en besproken. Voorlichting over lage rugpijn. Tevens wordt er besproken welke disciplines het  best kunnen worden ingezet bij het vervolg van het programma (denk hierbij aan ergotherapie, oefentherapie etc.)

Week 2 t/m 6 behandelfase; (2 X per week)

Ingezet wordt manuele, fysio en/of oefentherapie afhankelijk van het besproken behandelplan. 

Als er behoefte is aan pijneducatie kan dit bij de oefentherapeut.

Oefeningen voor thuis worden besproken en meegegeven.

Week 6 of 7 Tussentijdse evaluatie

De manuele therapeut/fysiotherapeut loopt met de cliënt de afgelopen weken door.

Door middel van de Spinal Mouse wordt de voortgang gescand.

Week 7 t/m 12 Voortgang behandelfase                                                                                                            Samen met de therapeut wordt de cliënt gestimuleerd passende oefeningen door te zetten, opbouw van de activiteiten, de mogelijkheden met betrekking tot het werk wordt nagegaan. Waar nodig kan er ook een werkplek onderzoek door de ergotherapeut worden uitgevoerd, om eventuele aanpassingen waar mogelijk te adviseren.

Week 12                                                                                                                          Eindevaluatie, de meetinstrumenten worden ingezet om te bepalen of de doelstellingen behaald zijn.

Samen met cliënt wordt gekeken wat de opbrengsten zijn, en wat nodig is om de doorgezette verbetering te borgen.

  1. Na de intake beslist de client of hij het programma wil volgen. De consequenties voor het aantal behandelingen met de vergoeding vanuit verzekering wordt duidelijk gecommuniceerd.