Spinal mouse (rugscan)

De Spinal Mouse is ontwikkeld om de stand en beweeglijkheid van de wervelkolom van de onderrug in beeld te brengen.

Dit meetinstrument kan worden ingezet bij klachten van de rug.

Wat is de Spinal Mouse

De Spinal Mouse is een (stralingsvrij) hightech apparaat, met een meetkop, voor gebruik bij verschillende doelgebieden. Het analyseert zowel de stand en de bewegelijkheid van de totale wervelkolom als die van de wervelsegmenten onderling. Hierdoor wordt een betrouwbaar overzicht van elke bewegingsbeperking in de wervelkolom verkregen. De meting vindt plaats langs electromachnetische weg, waardoor het een niet belastend onderzoek voor de patiënt is, dat dus vaker achter elkaar uit te voeren is. De meetgegevens worden geanalyseerd door een computer en weergegeven in overzichtelijke grafieken. De fysiotherapeut analyseert deze gegevens en kan mede op basis daarvan een deskundig advies geven.

Hoe werkt de Spinal Mouse

Het merendeel van de rugklachten ontstaat door bewegingsstoornissen die het gevolg kunnen zijn van een verkeerde houding of het veelvuldig maken van belastende bewegingen. De meeste rugklachten zijn, zoals dat in medische termen heet, a-specifiek en worden veroorzaakt doordat wervels bijvoorbeeld te weinig of juist te veel ten opzichte van elkaar bewegen.

Met de spinal Mouse zal de fysiotherapeut de meting uitvoeren op de rug, daarbij wordt gevraagd verschillende bewegingen te maken, zowel voorwaarts als zijwaarts. De metingen worden verwerkt op de computer. LET WEL: de spinal mouse brengt geen zichtbare afwijkingen in beeld (zoals hernia, slijtage) dit in tegenstelling tot een röntgenonderzoek of MRI.

Bij de dit onzerzoek wordt wel de vorm en functie van de wervelkolom zichtbaar, die in andere onderzoeken niet zichtbaar zijn.

De behandeling

Als er sprake is van lage rugklachten kan de Spinal Mouse worden ingezet bij de intake en screening . Aan de hand van de verkregen meetuitslagen en een lichamelijk onderzoek, kunnen we heel nauwkeurig behandelen. Tevens kan bij een tussen- en eindevaluatie de meting worden herhaald om te zien of de beweeglijkheid van de wervelkolom is vergroot/positief is vooruitgegaan.